Tachograf analogowy

By: Noe

Należy o tym powiedzieć iż nie ma żadnych regulacji, które dotyczą tego aby wymienić tachograf analogowy na cyfrowy w pojazdach ciężarowych oprócz kilku sytuacji. Warto przyznać to aby nie ulegać wszelkiego rodzaju namowom i zmieniać tachograf analogowy bez zbędnej potrzeby.

Warto powiedzieć o obecnych przepisach, które przewidują to aby w sposób stopniowy wymieniać tachografów analogowych cyfrowymi. Należy dodać iż w każdym pojeździe, które został nowo wprowadzony do użytkowania po dacie 1 maja 2006r, zostały instalowane tylko i wyłącznie tachografy cyfrowe. Taka sama sytuacja powtarza się w odniesieniu do wszystkich starszych roczników samochodów, gdzie na skutek całkowitej awarii wymagana jest całkowita zmiana tachografu. Jeśli chodzi o ten drugi obowiązek to on tak w zasadzie jest związany z wszystkimi pojazdami, które zostały wprowadzone do ruchu pierwszy raz po okresie 1 stycznia 1996 roku, kiedy:

-instalacja to więcej aniżeli 9 miejsc siedzących a całkowita dopuszczalna masa całkowita jest wyższa aniżeli 10 ton

-dopuszczalna masa całkowita jest wyższa jak 12 (w momencie przewozu rzeczy)

Da się to zaobserwować iż w momencie upływu czasu tachografy analogowe będą nieustannie znikać z runku. Warto dodać to, że jeżeli w pojeździe istnieje już instalacja tachografu analogowego to nie należy go wymieniać na cyfrowy. Wymienić trzeba to także, że są firmy świadczące instalację a także serwis urządzeń oferujących wspominaną wymianę. Takie działania są niezgodne z prawem. Co należy dodać dotyczy się tego iż właściciel pojazdu będzie odpowiadał za dodatkowe koszty a przez to dodatkowo na karę w wysokości 3 tys. zł za przeprowadzenie przewozu drogowego pojazdem, który nie został wyposażony w urządzenie rejestrujące bądź cyfrowe urządzenie rejestrujące.

Oprócz tego kara może również spoczywać na zarządzającym transportem. W tym przypadku ona wynosi aż 2 tys. zł za to iż polega na dopuszczeniu do wszelkiego rodzaju przepisów o tym iż stosuję się urządzenia rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy a dodatkowo czas jazdy a także odpoczynku oraz aktywności kierowcy.

To wszystko jest powiązane ze stosowną podstawą prawną z odpowiedniego artykułu art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2135/98 z 24 września 1998 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 382/85 i (EWG) nr 3821/85.

Jak widać do całkowitej wymiany należy podchodzić z pewnym zachowaniem ostrożności gdyż warto wymienić iż jeśli trafi się na nieuczciwą firmę, która się tym zajmuję można przede wszystkim zapłacić bez potrzeby dość wysoką karę. Należy unikać takich jednostek, które będą oferować szybkie zmiany gdyż to może być niestety próba ściągnięcia od płatnika stosownej kwoty za nielegalne działania. Niestety takie firmy istnieją i warto się mieć na baczności w przypadku aż tak znaczących wymian w pojeździe, to jest dość istotne w prawidłowym ustawieniu potocznej cyfrówki lub analogówki.

Back to Top