Dojazd do pracy a czas pracy kierowcy

By: Noe

W nawiązaniu do tezy tematu należy przede wszystkim zapoznać się z odpowiednim artykułem. Warto przeczytać poniższy artykuł aby dowiedzieć się o najważniejszych założeniach.

Zgodnie Art. 9 punkt 2 i 3 Rozporządzenia 561/2006 wyraźnie określają kwestię dojazdu do pojazdu:

– Jako czas spędzony na dojeździe do miejsca całego postoju pojazdu, który został objęty zakresem niniejszego rozporządzenia bądź powrotu z tego miejsca w momencie kiedy pojazd nie będzie ani w miejscu zamieszkania kierowcy ani nawet w bazie u pracodawcy gdzie kierowca cały czas pracuje a nie jest liczony jako odpoczynek bądź jako przerwa lub gdy kierowca znajdują się na promie bądź w promie, pociągu a także ma dostęp do koi bądź kuszetki a także druga rzecz

-czas spędzony przez kierowcę, który kieruję pojazd nieobjęty jako zakres niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu, który objęty jest jako zakres niniejszego rozporządzenia, które nie jest w miejscu zamieszkania kierowcy ani nawet w bazie pracodawcy z tym iż kierowca zwykle dokonuję pracy a w tym przypadku określane jest jako inna praca

W każdym z tych nawiązanych przypadków należy powiedzieć iż kierowca zobowiązany jest do tego aby na rewersie wykresówki bądź wydruku wykonał ręczne obrysowanie a także wpis manualny i przy tym kierowca ma możliwość udokumentowania to jak właściwie dostał się do pojazdu, który był poza bazą firmy a także to ile czasu trwał bezpośredni dojazd do tego pojazdu.

W przypadku dojazdu kierowcy, gdzie pojazd znajduję się po za miejscem zamieszkania kierowcy bądź bazą pracodawcy należy uznać iż:

-Kierowca dojeżdża do pojazdu wyznaczonym środkiem transportu, który jest wyłączony spod rozporządzenia 561 (np. osobowy samochód bądź pojazd do 3,5 tony) osobiście prowadząc pojazd. W tym przypadku na rewersie wykresówki bądź na wydruku tachografu cyfrowego zaznaczyć może inną prace przez cały okres potrzebny na ten poszczególny dojazd.

-Druga sytuacja związana jest z kierowcą, który jest dowożony przez innego kierowcę, w takiej sytuacji na rewersie wykresówki bądź na wydruku tachografu cyfrowego należy zaznaczyć gotowość przez okres potrzebny na powyższy dojazd.

Co należy dodać iż ta sytuacja związana jest z tym kiedy kierowca zakończył zadanie związane z przewozem w miejscowości, która tak właściwie nie jest ani bazą ani nawet już miejscem zamieszkania kierowcy.

W nawiązaniu do powrotów można odnaleźć 2 sposoby:

-Jako pierwszy warto wyróżnić to kiedy kierowca dojeżdża do miejsca zamieszkania środkiem transportu wyłączonym spod rozporządzenia 561/2006 samemu prowadząc pojazd. Należy również powiedzieć iż na wykresówce ma obowiązek zaznaczenia inna praca przez ten cały okres, który ma służyć jako dojazd.

-Druga sytuacja związana jest z tym kiedy kierowca tak w zasadzie dowożony jest z miejsca zamieszkania przez innego kierowcę, w tym przypadku na wykresówce bądź wydruku ze stosownego tachografu cyfrowego zaznaczyć odpowiednią gotowość na okres potrzebny na powyższy wymieniony powrót.

Back to Top